Osteopati Historie

Osteopati Historie

A-T-Still Osteopati OsloAndrew T. Still M.D D.O (1828-1917) grunnlegger av osteopati  var ikke den første i sin tid som begynte å sette spørsmål på det medisinske helsevesenet som historien viser. Han begynte å sette spørsmål rundt dette etter at hans tre døtre omkom etter å ha bli rammet av spinal meningitt i 1864. Han var kirurg og hadde allerede en god forståelse av medisin på den tiden, men han mente dette var utillstrekkelig for å kunne redde sine døtre. Han var også en religiøs mann og satt seg derfor inn i den spirituelle delen av menneske for å finne svar. Han skrev at alle guds skapeverk hadde en harmonisk balanse mellom det spirituelle og det materielle. Mennesket, som alle andre dyr, er et godt eksempel i naturen for nettopp dette og derfor skal de ha det som trengs for å opprettholde denne balansen som allerede er programert og oppbyggd i menneskekroppen. A.T Still var en pragmatisk mann og brukte mye av fiosofien som han leste, til å tilnæme dem hans egne tanker og funn han oppnådde gjennom det å studere menneskets anatomi og fysiologi. I 1874, etter mye forskning, fikk han gjennombrudd med å komme fram til at det er mennesket som selv er svaret. Nettopp gjennom å se på de naturlige prosessene og anatomiske og fysiologiske strukturene som kroppen er satt sammen av.

Mellom 1853-1979 praktiserte Dr. Still vanlig medisin, men senere begynte han å trekke seg mer unna den ortodokse medisinen som var på 1900-tallet. Han begynte å nærme seg mer hans egen filosofi for behandling (Figur 1). Han startet med å kalle seg andre ting enn Osteopat i begynnelsen, men endte med Osteopat i 1880-tallet. Osteopati kommer fra ordene ”osteon”, det latinske ordet for ben og ”patolos”, som er det latinske ordet for lidelse. Han mente at gjennom en balanse mellom de mekaniske prosessene benet har, med bindevev og muskelatur, gir en frisk kropp. Han sa også at gjennom å bruke ben som en bærearm gjennom de osteopatiske teknikkene, ville det kunne justere og oppretthode de fysiologiske prosessene ved å gi balansen mellom ben, muskler og bløtvev (muskelfiber, ligamenter og fascier) tilbake.

Osteopat Oslo

Figur 1: Modifisert fra A.G. Chila: Foundation of Osteopatich Medicine 2011

I årene etter dannet A.T. Still den første Osteopatiske skolen Amarican School of Osteopathy (ASO) i Kurksville USA, mai 1892, der han sammarbeidet med Dr. William Smith. Smith var en utdannet lege fra Edinburgh, Scotland. Han skulle lære Osteopati av Dr. Still, til gjengjell skulle han lære bort anatomi på skolen.

Osteopati ble først presentert til Europa av John Martin Littlejohn gjennom forelesninger. Han var en avgangs studentfra ASO i 1898. Han fikk også hjelp av Dr. Smith.

Littlejohn mente også at det er viktig å se på mennesket som en helhet, men la til at vi lever i et miljø der man må ta til betraktning alle de forsjellige aspektene det har. Det er da Osteopatens oppgave å finne balansen mellom det fysiske, psykiske, sosiale og det ernæringsmessige. Han mente at det ikke bare var gjennom anatomi, fysiologi, biologi og de manuelle behandlingsteknikkene at man kunne oppnå dette. Derfor må osteopater også ha god kunnskap innenfor psykologi og ernæring. Littlejohn holdt også forelesninger i Tyskland og Frankerike, men flyttet tilbake til England i 1913 hvor han startet den første Europeiske Osteoatiske skolen British School of Osteopathy (BSO) i London i 1917.

Osteopati har vært godkjent som en utdanning og medisinsk praksis i USA siden 1973. I England har det vært lovregulert siden 1993 til kun manuell behandling, men de kan henvise og sykemelde pasienter. Osteopati har siden 1990-tallet vært i utvikling og hatt kvalitets forskning primært gjennom utdannelser, skoler og forskningsentre i USA, England, Australia og i den siste tiden, Norge. Osteopati betraktes ikke som en alternativ behandlingsform i USA, England og Australia, men heller som en korrelativ behandlingsform til andre behandliger og det medisisnke felt.

ved Osteopat Khashayar Hassanpoor D.O.

Online Booking